Physics of Gravity explained
Witness report of a planet perishing from our Solar System in a flash...First Commandment?
See your aura
Kirlian or not?
Aura - conscious control
Self healing
Astral travel
Spiritual teachers
Guru or not Guru?
Lonely?
Drug Free Society
Japan's best kept secret
Meditation
Levitation
Physics of gravity explained
Thiaoouba - Frequently
Asked Questions


Bookshop
Bioelectrography
Bioresonance
Workshops & Retreats
Sun, suntan & sunburn
Can Earth EXPLODE?

Home
Contact us

Uppdrag - Universums lag

VARFÖR lever vi?
VARFÖR har vi ett medvetande?
Vad är syftet med Universum och vår EGEN roll i det?
VARFÖR är det inte tillräckligt att tro?
Vad hände med avancerade civilisationer och
kontinenter (Mu, Atlantis…) ?
Ska också vi möta en global katastrof? NÄR? Vad? Varför?
Varför INGEN KOMMER IHÅG syftet med den Stora
Pyramiden och hur den byggdes?
Vad händer efter döden och innan vi kommer hit? I VILKET SYFTE?
Vem sa att det är en konflikt mellan skapelsen och utvecklingen?
Varför var HJULET ett steg bakåt för mänskligheten?
Vad är de största farorna för Människan och mänskligheten på Jorden?
Vad ska man göra? Drömma eller agera? Hur
ska man förändra SYSTEMET utan att skada någon?
Hur mycket av bibeln är sant? Vad ska vi lära oss av historien?
Hur kom människan till Jorden?
Vem var Jesus egentligen?

Och varför bry sig alls??

Om du verkligen är intresserad att få reda på svaret på åtminstone en av ovan ställda frågor kommer du att bli absolut fascinerad av denna bok. Den innehåller information och detaljer som inte finns i någon annan bok på Jorden. Informationens överensstämmelse och precision överraskar forskare på alla kontinenter.

Denna bok klargör praktiskt taget ALLA myter, trossatser och mysterier på Jorden, och visar Universums klara logik, skönhet och majestät, där vi ALLA har en viktig roll att spela.

Det finns inga teorier i denna bok. Inget önsketänkande eller fantasier från författarens sida. Det här är en exakt rapport av Universums verklighet.

Det kommer att finnas personer som inte förstår den här boken alls, trots att den är skriven av en enkel man som använder ett enkelt språk, med exempel som till och med barn förstår. Det kommer också att finnas andra, som inte ens vill RÖRA den här boken. Låt dem vara. Kanske är de inte tillräckligt utvecklade, kanske vill de inte få reda på hur mycket de inte vet. Det finns ingen mening i att uppmuntra ett dagisbarn att studera psykologi eller fysik – ett barn är helt enkelt inte redo för det.

Det spelar ingen roll hur mycket vi envisas med att försvara vår nuvarande tro, våra läror och traditioner, inget kan förändra SANNINGEN och ordningen som är upprättad i Universum. En flod kommer alltid att flyta från källan mot havet, även om en religion, sekt eller miljarder personer vill tro motsatsen.


Frågor och svar om Boken


Boken finns översatt på Svenska, men den är ej utgiven. Den engelska upplagan finns att köpa här.

Gratis e-bok
.